Velkommen til oss

Borgestad barnehage er en foreldreeid barnehage med plass til ca 45 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen leier lokale på et landlig og solrikt område rett ved Nordal skole og boligfeltet Nordal panorama.

Borgestad barnehage ble først etablert som en korttidsbarnehage. Høsten 2005 ble vi omgjort til heldagsbarnehage med to avdelinger. I dag er vi i hverdagen organisert i to team (småbarn og storbarn) og fem alderslike grupper alle med sine pedagoger og assistenter. 

  • Rosa gruppe: 1-2 år
  • Grønn gruppe: 2 -3 år
  • Gul gruppe: 3 -4 år
  • Rød gruppe: 4-5 år
  • Blå gruppe: 5-6 år 

 

Bygg og eiendom

Borgestad barnehage leier lokale av Nordal velforening og om huset kan man typisk si ”gammelt og nytt i skjønn forening”. I første etasje er hovedetasjen for barna mens i 2. etasje har vi kontorer og arbeidsrom for personalet. Bygget har også en kjeller som vi bruker til lagring og som vi etter hvert også skal ta i bruk noe av til skolestarterne slik at de får sin egen lille "hule".  Vi trives veldig godt her og ser mange muligheter i et bygg som ikke er "typisk" barnehage. 

       

Vår utelekeplass er variert, innbyr til lek for liten og stor og er kanskje litt annerledes i forhold til vanlige barnehageområder. Rett utenfor barnehagen har vi sykkelbane og sandkasser tilgjengelig, men uteområdet vårt er ikke så stort så derfor har vi leid ekstra uteområdet hos vår flotte nabo. Her har vi en trelavvo, en gapahuk, en bod m/portabelt toalet og masse flott lekeareal. I lavvoen kan vi lage mat eller fyre i ovnen på kalde dager og ute kan vi fyre bål i gruva for å kose oss litt ekstra.  

 

Samarbeid med Nordal skole:

Vår nærmeste nabo er Nordal skole, en liten grendeskole for barn t.o.m 7 klasse. Vi er så heldige at vi får låne gymsalen av skolen flere dager i uka. Da vandrer vi glade og forventningsfulle gjennom porten til skolegården klar for nye opplevelser og mye fysisk aktivitet. 

Skolen har også flotte lekeapparater og en ballbinge som vi noen ganger låner når skoledagen er over.