Kropp, aktivitet, mat og helse

Vaner og handlingsmønstre tar for allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder kan dermed vare livet ut. Gjennom en aktiv og variert hverdag i barnehagen skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.

Fysisk aktivitet

Barn er kroppslig aktive og uttrykker seg gjerne gjennom kroppen. De opplever glede og mestring ved å være fysisk aktive lærer verden og seg selv å kjenne gjennom det. Ut fra det skal det legges til rette for at barnet får erfaring med alle grunnleggende bevegelsesmønstre. Fysisk aktivitet er som regel lystbetont og basert på barnas egne valg.

 • Grovmotorisk er bevegelser med de store muskelgruppene, som krabbing, løping, rulling, hopping, hinking, balansering, kast og mottak av ball.
 • Finmotorisk bevegelser er med mindre muskler som klipping, perling, blyantgrep.

Noen ganger er aktiviteten innendørd og noen ganger utendørs, det avhenger litt av barnets alder, vind og vær og selvsagt selve aktiviteten. 

 

 Innhold:       

 • Gymsal og skolegården til Nordal skole
 • Hinderløype inne og ute for å ivareta allsidig bevegelseserfaring
 • Myke klosser, sklier, sykler til innendørs bruk, hoppetau/strikk, bowlingspill etc
 • Skogsturer 
 • Utelek i variert terreng og til ulike årstider gir allsidige erfaringer
 • ”kroppen vår” som tema i samling og aktiviteter
 • Sanseleker
 • SAL medlemskap (Sunne aktive liunger)

Ro og hvile:

Gjennon en lang dag i barnhagen skjer det mye. Personalet i barnehagen skal ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile. Mange barn blir veldig slitne men uten at de nødvendigvis kjenner det der og da. Hvile kan både oppleves forskjellig fra person til person samtidig som de faktiske behovene er forskjellige.

 • Noen vil ha behov for å sove litt
 • Noen hviler eller sitter rolig med en bok.
 • Noen dager har vi Yoga
 • Noen dager er vi bare rolig lytter til litt musikk.

Hvordan dette praktiseres er ulikt ut fra barnas alder, årstider og hvilke voksne som er ansvarlig, men felles er at alle skal tilrettelegge for at barna får mulighet for en "rolig stund" i løpet av barnehagedagen. 

 

Kosthold:

I Borgestad har de barna som spiser frokost den med til barnehagen, men alle får barna servert lunsj 4 dager uka og frukt/mellommat 5 dager i uka.  På personalets møtedager har barna med matpakke. 

For å være ernæringsmessige fullverdige skal måltidene inneholde mat fra alle de følgende gruppen:

 • Grovt brød/kornprodukter, poteter, ris, eller pasta
 • Grønnsaker, frukt og bær
 • Fisk/sjømat, kjøtt, ost, elgg, erter, bønner eller linser
 • Drikke: melk og vann

Bålmat:

De eldste barna spiser ofte ute og lager jevnlig mat på bål eller på ovnen i lavvoen. De yngste deltar noen ganger og øver seg mer og mer etter hvert som de nærmer seg overgang til stor avdeling. 

 

Merkedager: 

Barnehagen etterstreber et sunt kosthold hele veien og har derfor gjort noen strategiske valg i forhold til våre merkedager:

 • Bursdager: Smoothie
 • Fargefest: Taco + en liten sjokolade når vi slår på Pinjataen
 • Påskelunsj: Buffet med ulikt pålegg og tilbehør
 • 17 mai: Frukt formet som norsk flagg
 • FN dagen: Mat fra andre nasjoner
 • Sommerfest: Saftis på pinne
 • Nissefest: Grøt pluss rosier og mandarin fra nissen