Søke barnehageplass

I Lier kommne er det samordnet opptak og for søknad til barnehageplass. Ønsker du å søke barnehageplass hos oss i Borgestad må du derfor gå inn på kommunens hjemmesider og søke plass derfra.

Søke barnehageplass

I forbindelse med hovedopptaket samarbeider styrerne i de private og kommunale barnehagene. Dette er for å sikre at flest mulig barn kan tildeles barnehageplass og unngå at enkelte ikke får plass mens andre får flere tilbud.