Blå gruppe

Blå gruppe er skolestarterne i Borgestad. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som gir et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.

Språkutviklingen for denne aldersgruppen går fort. De begynner å interessere seg mer for å tulle med ord, dikte selv, og lukte litt på bokstaver og tall. De lærer nye og vanskeligere ord hele tiden, og ordforrådet øker i rivende fart. Dette er året for de store språklige oppdagelser.

Barna blir gjerne flinkere til å sette ord på ønskene og behovene sine og det at språket stadig blir bedre gjør at mange barn nå begynner å bli flinke til å løse konflikter. Konflikter kan løses verbalt, og i mindre grad fysisk. Empatiske ferdigheter videreutvikles i denne alderen. Som et resultat har femåringen lettere for å dele og leke med andre. De er imidlertid nå gjerne veldig opptatt av hva som er opptatt av rett og galt og av hva som er rettferdig - eller kanskje særlig urettferdig....

Motorikken og kroppsbeherskelsen er også i en rasende utvikling. De kan for eksempel holde i en blyant med et «voksent grep».  De kan klippe med saks, bruke nål og tråd til å veve, og de kan med veiledning spikke med kniv.

Når barna har blitt 5 år, blir venner en enda viktigere del av livet og barnehagen blir en viktig arena for å finne venner. Hos 5- åringen er rolleleken sentral. Barna er tydelig opptatt av det som skjer rundt dem, i familien og nærmiljøet. De er ofte tydelige på at leken bare er lek, og ikke virkelighet. Du kan høre dem si: "nå er jeg liksom ditt og datt". 

 

Her ser dere noen eksempler på hva vi jobber med

 • Selvstendighetstrening:
  • påkledning / ta vare på eget utstyr og legge på plass klær
  • toalettsituasjonen
  • smøre på mat selv / rydde etter seg ved mat
  • pakke ut av / i sekken
  • vente på tur
  • spille spill og fullføre ting man starter på
  • kollektive beskjeder / dagtavle/melde fra hvor man går
  • skolebesøk
  • brannvern / førstehjelp

 

 • Grov / finmotoriskk:
  • lengre trurer
  • klippe /lime
  • tegne
  • fargelegge mønster/tegninger
  • skrivedans

 

 • Språkfokus:
  • skrive og kjenne igjen eget navn
  • lydere ut bokstaver 
  • fortsettelsesbøker
  • lydbøker
  • gåter/vitser, rim og regler
  • ord/setninger på ulike språk
  • begrepsforståelse

 

 • Matematikkfokus:
  •  tellekorpset (nrk super)
  •  mengder (mer enn/mindre enn)
  •  tallrekka

 

 • Sosial kompetanse/Være sammen
  • bli med dansen
  • hjelpe de yngre

 

 

Overgang barnehage skole:

Overgangen fra barnehage til skole er både spennende og skremmende på samme tid, både for barna og foreldrene. Plutselig er ikke det lille barnet ditt så liten lenger, og skal ut av de trygge rammene fra barnehagen og over i skolen og de forventningene som følger med skolegangen. Da er det viktig at både voksne og barn er godt forberedt og trygge i møte med den nye hverdagen. 

I Lier kommune er det en god plan for hvordan overgangen mellom barnehage og skole skal gjennomføres og denne planen bruker vi aktivt i Borgestad