Rosa gruppe

Rosa gruppe er for 1 åringene og dermed de yngste i barnehagen. På denne gruppen er det mellom 6 og 9 barn som regel. Antallet voksne avhenger av antall barn men 2-3 stk. er vanlig.

Tiden er kommet og ettåringene skal nå "ut i verden" og oppleve den uten mamma og pappa med. Opplevelsen av trygghet og omsorg med få men nære tilknytningspersoner i barnehagen er da helt essensielt.

Barna på Rosa gruppe holder til på en egen avdeling inne på team Lykkeliten. Har har de sine faste voksne å forholde seg til, men de samarbeider med grønn gruppe (2 åringene) på starten og slutten av dagen. Hovefokuset er å bli kjent med hverandre,  med livet i barnehagen og de andre barna og voksne på sin gruppe. På denne måten vil overgangen til barnehagen i større grad bli minre overveldende og letter kunne skje på barnas premisser.

I sin kommunikasjon med andre bruker barna gjerne gester, men etter hvert kommer det også flere og flere ord på plass. I barnehagen skal barna oppleve språkstimulering, fortrinnsvis gjennom kommunikasjon og samhanling, men også med sanger, rim og fortellinger med mye gjentagelse. De voksne kommuniserer verbalt og med tegn og bilder som støtte med barnet gjennom alle situasjoner (like mye for å forsterke og underbygge det som skjer som å utvide barnets eget ordforråd der det ikke strekker til).I hverdagssituasjoner setter vi ord på det som skjer:

  • “Nå skal vi sette oss ved bordet”
  • “Ja, ville du ha den røde bilen?”

1-års alderen kalles kalles gjerne for den sensomotoriske perioden. Barn opplever og erfarer ofte verden gjennom sansene og bevegelsesapparatet sitt.  Gjenstander skal kjennes på, smakes på og ristes på. I samspill med andre barn deler de latter og glede over opplevelsen der og da. De deler oppmerksomhet rundt felles opplevelser og ting som skjer. Motorisk er de også i stor utvikling, så det er viktig at barnet får gode muligheter til å bevege seg ute og inne i denne alderen. De utvikler en romsans gjennom å ha et høyt aktivitetsnivå og mestringsfølelsen over å kunne ta seg rundt i sine omgivelser ser vi ofte. Klatre opp og ned fra stoler, løpe frem og tilbake og krabbe under bordet er viktige aktiviteter for å utvikle denne orienteringssansen i forhold til rommet.

 

 

Dagsrytme:

07.00 - 08.00: Barnehagen åpner; Rosa og Grønn gruppe er sammen første del av dagen

08.00 - 08.30: Fri aktivitet inne på vår avdeling

08.30 - 09.00: Frokost

09.00 - 10.45: Tilrettelagt aktivitet eller fri lek ute og inne

10.45 - 11.30: Rydding av avdelingen, bleieskift og håndvask før lunsj

11.30 - 12.15: Lunsj

12.15 - 13.45: Soving

13.45 - 14.30: Fri lek, bleieskrift og håndvask før frukt/mellommat

14.30 - 15.00: Mellommat

15.00 - 15.45: Fri lek inne på vår egen avdeling

15.45 - 17.00: Vi slår oss sammen med Grønn gruppe frem til barnehagen stenger kl. 17.00

 

 

Film: de yngste i barnehagen