Være, lære, leke og leve

Borgestad barnehage skal være et godt sted å være - lære - leke og leve og det ønsker vi at både barn, foreldre og ansatte skal gjenkjenne hver eneste dag.

Barna kommer til oss som små "larver" som som i løpet av de neste årene skal utvikles til flotte, fargerike og unike "sommerfugler" som flyr ut i verden. På sin reise skal hver enkelt av dem finne sin egen gullkiste. Gullkisten fylles med gode erfaringer, opplevelser, evner og forutsetninger som vi kan ta frem når vi trenger og som hjelper oss å gjøre oss til den beste utgaven av oss selv. Personalets viktigste oppgave i barnehagen er å finne nøklene til kista, støtte og hjelpe barna for å låse opp de ulike rommene, slik at de kan få tatt alle sine evner i bruk og fylle på dem etter hvert. 

 

Et godt sted å være:

Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn og barn har rett til å si sin mening om det som berører dem i barnehagen. Barna skal møtes som enkeltindivider og personalet skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. Hver morgen skal barna møtes av påkoblede voksne med smil om munnen og hver ettermiddag skal vi takke for dagen som har vært med det samme smilet og en positiv forventning i forhold til å møtes igjen neste dag.  

 

 

Et godt sted å lære: 

Siden leken er indremotivert og oppleves lystbetont for barn i førskolealder blir det viktig å ta utgangpunkt i leken for å oppnå læring. Vi tilstreber å legge til rette for en god blanding av tilrettelagte aktiviteter, lek og andre selvvalgte aktivteter fra barna. 

De ansatte jobber aktivt med relasjonsbygging som grunnlag for at barna blir mer mottagelige for tydelige grenser fra påkoblede og varme ansatte.

 

 

Et godt sted å leke: 

Barna trenger tid og rom for at leken skal utvikle seg og i Borgestad har leken god plass. Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å lære! Impulser til leken kan de få gjenom daglige gjøremål og opplevelser i hverdagen, filmer, bøker, et bilde eller de voksnes "hemmelige kuffert" .

Når barn leker, har de ofte høyere trivsel og derfor er det viktig at det fysike miljøet inspirerer barna og er tilrettelagt for lek. Fysisk aktivitet er en helt sentral del av leken i barnehagen og forskning viser at barna gjerne trives enda bedre når de har tilgang på et naturområde. Natuen byr på spennende materialer og er rik på lekemuligheter og fantasi. 

 

 

Et godt sted å leve:

Barndommen har egenverdi og danner grunnlaget for resten av livet. Når barna kommer til oss på Borgestad, står de på springbrettet til livet og verden. Varme, grensesettende og påkoblede ansatte og vår kollektive kapasitet er den viktigste ressursen og en forutsetning for at barnehagen skal være en godt sted å være

Personalets rolle er å være gode rollemodeller og trygghetsfaktorer. Når de ansatte lever seg inn i barnas følelser, frustrasjoner, ønsker, behov og utfordringer og viser dem omsorg, vil barna kjenne at de blir møtt og hørt.