/>

ÅRSPLAN

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene.

Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være grunnlagt i barnehagelov og rammeplan.Når vi lager årsplan for Borgestad barnehage, er det med en veldig klar filosofi om at vi ønsker at den ikke skal bli et "skuffedokument" men et dokument som blir brukt og tatt frem for å kikke på når man lurer på noe. 

 

Her kan dere lese årsplan for 2022-2023