Grønn gruppe

Grønn gruppe er 2-åringene i Borgestad og de er en del av team Lykkeliten. Normalt er det rundt 10 barn på denne gruppen.

En sentral del av aktiviteten til 2 åringen består av imitasjon, både av hverandre og av de voksne. Det er slik barna lærer, og når de f.eks. holder lange intetsigende samtaler på tullespråk, er det i virkeligheten et tegn på at de har forstått reglene for hvordan en samtale fungerer, og tester dem ut i praksis. 

I 2-års alderen søker barna mer og mer ut mot de andre rundt seg og blir oppmerksomme på andre barn som lekepartnere. Barna trenger tid og rom  men voksne tett på som veiledere for at leken skal utvikle seg. Impulser til leken kan de få gjennom daglige gjøremål og opplevelser i hverdagen. Deltakelse i praktiske gjøremål, turer, impulser fra eventyr og annet litteratur kan gi næring til leken.Derfor er leken og de andre hverdagssituasjonene like viktige læringsarenaer som de organiserte voksenstyrte aktivitetene.

2-åringen er gjerne veldig aktiv. De springer, hopper, klatrer og er som en stormvind eller solskinn. Viljen er sterk og det samme er iveren etter å prøve ut nye ting med kroppen sin. Leken er indre motivert og lystbetont og for 2-åringen er lek grunnleggende sosial.

Vi tilstreber å legge til rette for en god blanding av tilrettelagte aktiviteter, lek og aktiviteter barna kan velge selv

 

07.00 - 08.00: Barnehagen åpner og vi har fri lek sammen med Rosa

08.00 - 08.30: Fri lek og klargjøring til frokost

08.30 - 09.00: Frokost

09.00 - 09.15: Morgensamling med dagtavle

09.15 - 11.00: Tilrettelagt aktivitet eller frilek ute og inne

11.00 - 11.30: Bleieskift, pottetrening, håndvask

11.30 - 12.15: Lunsj

12.15 - 13.15: Soving / hvilestund

13.15 - 14.15: Utetid

14.30 - 15.00: Frukt / mellommat

15.00 - 16.00: Frilek på avdelingen

16.00 - 17.00: Frilek sammen med Rosa gruppe