Eierstyret

Borgestad barnehage er en privat foreldreeid barnehage. Foreldrene har valgt et styre som representeer dem og som drifter barnehagen er barnehagens øverste myndighet og vedtar barnehagens vedtekter.

Styret har det juridiske og økonomiske ansvaret for barnehagen og møtes fast ca hver 4-6 uke.

Styrets leder er daglig leders nærmeste overordnede.

 

Eierstyret i Borgestad barnehage består av: 

Anders Dahlgren styreleder
Mona Haagensen styremedlem
Vidar Stokkenes referent            
Stig Jarnes styremedlem