/>

Dagsrytme

Fast dagsrytme i barnehagen er viktig for barna og dagsrytmen viser hvordan vi organiserer dagen vår. Den er ikke bindende, men veiledende og hjelper også barnet til å danne seg et bilde av dagens lengde og hjelper barnet til å forutse hva som skal skje etterpå, noe som er med på å utvikle tidsbegrepet. 

Barn lærer hele tiden gjennom erfaringer og gjentakelser, så hverdagsaktivitetene er like viktige som temaarbeid gjennom planlagte aktiviteter. 

Vi ønsker struktur på avdelingene samtidig som vi vil gi mye tid og ro for leken. Dagsrytmen og rutinene kan variere litt fra avdeling til avdeling og ut fra ulik avdelingskultur og rammefaktorer. 

Mestringsopplevelser er viktig for små og store barn og vi forsøker derfor å legge opp en dagsrytme der det er tid for barna til å klare seg selv, spise, finne klær og kle av og på seg, vaske hendene osv.  

Barna kan leveres/hentes når de måtte ønske, men kjernetiden er 09.30 - 14.30 så dersom barna skal leveres etter eller hentes før det trenger vi beskjed på forhånd. 

 

07.00   Barnehagen åpner og personalet starter (alle barn/voksne er felles)
07.30   Alle avdelingene åpne - frie aktiviteter frem til frokost
08.30   Frokost på sin avdeling (matpakker)
09.00   Morgensamling med dagtavle
09.30   Formiddagsøkt (fri lek, tilrettelagt aktivitet, smågrupper, tur/gym etc)
11:00   Bleieskift, toalett og håndvask. Lunsj m/brødmat 3 dager og varmmat 2 dager
11.30   Hviling/soving eller yoga eller andre rolig aktiviter
12.15   Ettermiddagsøkt (fri lek, tilrettelagt aktivitet, smågrupper, tur/gym etc)
14.30   Mellommåltid bestående av knekkebrød og frukt/grønnsaker
15:15   Frie lekeaktiviteter
16:30   To avdelinger stenger og barna er samlet i en gruppe
17.00     Hele barnehagen stenger og personalet er ferdig for dagen