/>

Syngende barnehage

Hverdagen i barnehagen skal bestå av mye sang, musikk, lyd og rytme

Musikk skaper et fellesskap på tvers av alder, språk og norskkunnskaper og det å lære seg et språk er først og fremst noe som skjer i samspill med andre. Musikksamvær i barnehagen styrker da både relasjonene, skaper trygghet og glede og utvikler språket.

Sanger og regler styrker barnets utvikling på en rekke områder, både den språklige, motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling. Barn får lettere innpass i sosialt samspill når de deler felles sangrepertoar med andre barn i barnehagen. Gjennom sang øver barna seg på nye lyder og ord før de kan bruke dem korrekt i egenproduserte setninger. Sangen får dem til å ta i bruk ord og begreper som de ellers ikke har i sitt vokabular. Slik begynner de raskere å produsere eget språk. Mestrer de ikke ord og uttrykk kan kroppsspråk og bevegelse likevel bidra til at de opplever inkludering og fellesskap

 

Delmål:

  • Barna skal få positive opplevelser rundt sang/musikk og bli kjent med et stort utvalg av sanger, danser og musikktyper
  • Barna skal bli godt kjent med barnehagesangen vår
  • Barna skal få erfaring med rytmeinstrumenter

 

Personalet skal:

  • sette seg inn i teorien fra «syngende barnehage» og bruke det aktivt i arbeidet med barna 
  • ha daglig sangøkter med barna og bruke sang aktivt i barnehagehverdagen
  • introdusere sang, musikk og instrumenter for barna