/>

Robusete og rause små mennesker

Vår ledestjerne er å være en organisasasjon som hver dag gjør vårt beste for å utvikle robuste og rause små mennesker som står støtt på sine egne ben og er klare for og spente på å møte den videre verden når de forlater oss i barnehagen

Robusthet er styrke men samtidig å kjenne sin begrensning!

Robusthet er viktigere enn noensinne for at barn i fremtiden skal mestre livene sine. Vi i en tid med mange nye og grenseoverskridende muligheter som som gjør at barn får rikelig med påvirkning. Dette gir enorm opplevelse av frihet og muligheter, men på den andre siden skaper det et stort forventningspress.

Barn trenger mot og styrke til å bli bevisst seg selv, sin egenverd. De må få styrke til å stå ved sine meninger, til å si nei når de ønsker det men også å ta imot et nei når de får det. Når vi jobber med å styrke barnas robusthet jobber vi derfor med å gi dem en indre struktur og en indre tro på at de har en identitet, at de er den samme selv om alt forandrer seg, og gi barnet troen på at det er noe verdt.

For oss handler robusthet derfor om å ha evne til å:

 • stole på oss seg selv og tro på at vi er god nok sånn vi er
 • ta ansvar for våre handlinger
 • kjenne på vår egen sårbarhet
 • møte påkjenninger, motstand og vansker uten å knekke sammen av det

 

 

 

 

Raushet kan gi bedre psykisk helse og alle har en psykisk helse! 

Raushet kan bety mye, også for vår psykiske helse. Å være raus mot andre og mot seg selv er en god egenskap. For oss handler raushet om å:

 • gi andre et smil og skape glede
 • unne andre suksess
 • gi eller hjelpe andre selv om det innebærer å gå ut av egen komforsone eller at det smerter/koster oss noe
 • gi noe uten å forvente å få noe tilbake
 • akseptere at vi er ulike og gi rom for egne og andres ulikheter
 • våge å selv feile samt tillate andre å feile
 • lytte til hverandre
 • konfrontere og sette grenser med vennlighet