Eldst i barnehagen og yngst på skolen

Barnehage- og skolemyndigheten i kommunen har det overordnede ansvaret for at barn opplever en god overgang fra barnehage til skole og legger premissene for samarbeidet mellom arenaene

Lier kommune har mål om en enhetlig og likeverdig overgang for alle barn i Lier kommune, med en god kontinuitet i læringsinnholdet fra barnehage til skole. Denne planen gir føringer for dette samarbeidet og gjelder alle barnehager og skoler i Lier kommune.

Gode overganger viser seg å ha betydning for at barna skal klare seg godt i hele skolegangen og for å forhindre frafall fra skole (European Commission 2014).

Lier kommunes mål er:

  • å sikre best mulig sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole/SFO.
  • å overføre informasjon til beste for barnet, i nært samarbeid foreldre/foresatte.
  • å sikre en trygg og god skolestart.
  • å sikre at barna har fått informasjon om- og kjennskap til skole og SFO før skoleoppstart.

 

Planen i sin helhet kan leses HER