Rød gruppe

Rød gruppe er de nest eldste i barnehagen om mellomgruppen på team Regnbuen. Gruppen har ca. 11 barn og 2 voksne

Språket til 4-åringen er ofte godt utviklet. De forstår hvordan ting henger sammen og man kan forklare dem hvordan ting er. De er veldig vitebegjærlige og kan trekke noe slutninger. Populistisk kan man si at dersom man klarer smile over 4-åringens mange  "hvorfor ditt og hvorfor datt" er de stort sett greie å ha med å gjøre. 

Fireårsalderen er en tid som er spesielt rik på tanker. Spennende eventyr og historier, rim , regler og dikt appellerer til den og noen klarer også nå å gjengi korte historier eller eventyr det har hørt. De liker å fortelle historier om hva de har opplevd, og liker at andre hører på.

I denne alderen er barna godt i stand til å leke sammen med andre barn, ikke bare leke ved siden av. Mange er også i stand til å starte en lek med andre barn, uten at voksne setter i gang. 4-åringen begynner ofte å vise interesse for å være med andre barn hjem, og få besøk av venner.

  • Lek med eldre barn vil inspirere nye ideer til egen lek.
  • Lek med mindre barn vil fremme omsorgsfølelsen, og opplevelsen av å være stor og kunne tilføre andre noe.

En 4-årings fysikk står det stor respekt av. Det elsker også som regel å drive med all form for fysisk aktivitet, og fryder seg over at kroppen mestrer stadig flere og nye fysiske utfordringer.