Gul gruppe

Gul gruppe er 3 årinene i Borgestad og de er første året på som "storbarn" og de yngste på team Regnbuen. På denne gruppen er det ca 10 barn og 2 voksne

3-åringen er full av energi, fantasi og nysgjerrighet. Nå forstår barnet at de er en egen person som kan påvirke omgivelsene rundt seg. Med andre ord forstår barnet at hun kan sette grenser og bestemme selv...

Humøret til 3-åringen svinger ofte og viljen er sterk. Dette kan føre til mange konflikter mellom barn eller mellom voksne og barn. Viktig at vi voksne anerkjenner at de er sinte, å at de får lov å uttrykket det samtidig som vi setter grenser: "Jeg skjønner at du er sint/lei deg... men dette får du ikke lov til"

3-åringen forstår stadig mer av det vi sier og vil gjerne prate litt selv. Nå kan vi glede oss over "ordentlige samtaler" med barna.  De kan snakke i setninger med flere ord, de forstår mer av verden rundt seg og kan lettere sette ord på det. En 3-åring kan si mellom 900 og 1000 ord. Setningene de bruker kan bestå av 3-4 ord, uttalen blir tydeligere og  språket blir stadig mer gramatisk korrekt.  Men, enda tenker barnet svært konkret og har ofte vanskelig for å forstå språk brukt i overført betydning. 

Treåringen har en mer sosial lek. De blir nå mer opptatt av og har mer empati med sine jevnaldrende, og kan betrakte og imitere andre barn. I denne perioden går de over fra parallell-lek til samhandling, men kan likevel ha problemer med å dele leker og ta tur i leken.

I denne perioden vil du se betydelig fremgang i de fysiske ferdighetene. Barnet får virkelig taket på løping og hopping og kan greie å balansere et lite stykke. Det kan gå i trapper alene og kan sykle på trehjulssykkel eller tohjulssykkel med støttehjul. Når det gjelder finmotoriske ferdigheter, kan barnet holde en kopp med én hånd, dra opp en glidelås og kneppe opp store knapper. Hvis du gir barnet en fargestift, kan det kopiere en enkel form som du tegner først, for eksempel en sirkel.