Kvalitetsplan for Lierbarnehagen

Lek, læring og livsmestring er et kvalitetsdokument - en plan som angir en felles retning retning og er dermed et styringsdokument for alle som jobber i lierbarnehagen.

Hovedmål:

Lierbarnehagen gir barn, alene og sammen med andre, gode forutsetninger for lek, læring og livsmestring

Målsettingen gir et godt grunnlag for å utvikle trygge barnehager med kvalifiserte og omsorgsfulle ansatte der barna kan trives i lek og læring.  Styrerne i de enklelte barnehagene er ansvarlig for å implementere planen i barnehagens drift. 

Huset som modell symboliserer sammenhengen i arbeidet som gjøres i lierbarnehagen.

  • Livsmestring og helse danner grunnmuren i huset, et solid fundament barna kan bygge videre på.
  • Lek og læring er plassert i husets hovedetasje og er barnehagens hovedfokus.
  • For å lykkes i dette arbeidet rammes barnehagens innhold inn av god pedagogisk ledelse som utgjør veggene i huset.
  • Målsettingen i lierbarnehagen symboliseres ved taket som en overbygning, og visjonen ved fuglene høyt på himmelen som vi må løfte blikket for å se. 

 

Du kan lese planen i sin helhet HER