Natur og uteliv

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal også legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener og oppleve tilhørighet til naturen.

Nærmiljøet vårt i Lier er variert og unikt. Vi har skogen som nærmeste nabo, men også store boligfelt (hvor mange av barna våre bor) og samtidig store bondegårderer med dyr, epler og bær. Vi har godt samarbeid med bønder i nærheten og tar av og til en besøkstur til gården deres eller kjøper epler til eplesyltetøy eller kake. I tillegg er vi glade for å ha Nordal skole som nærmeste nabo. Vi liker å leke på uteområdet deres, og noen ganger blir vi invitert på underholdning i gymsalen deres. Det setter vi stor pris på. 

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og bruker da gjerne naturen som arena for lek og læring. Videre skal vi bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.

Uteleken har høy prioritet hos oss og barna skal det være i all slags vær året gjennom, men med progresjon kvantitet ut fra barnas alder. Gjennomløpende innhold:

 • Ukentlige turdager for alle
 • Øvelse med egen tursekketter vår før overgang til stor avdeling
 • Oppdagelsesturer – hvor veien er målet og barna er sjefen
 • Temaarbeid 
 • Bli kjent og orientere oss i nærmiljøet
 • Får erfaring med bål og tilberede/spise mat på tur/i lavvo
 • Skape og ivareta barnets nysgjerrighet og vitebegjærlighet ved å utforske og eksperimentere
 • Barna sover fortrinnsvis i egen vogn ute om de skal sove i barnehagen

Personalet er forbilder for barna:

 • Viser interesse for og glede ved å være ute
 • Er aktive og engasjerte og bidrar til glede og trivsel i uteleken
 • Behandler naturen med respekt.
 • Er nysgjerrige og undrer seg sammen med barna

 

Gir mer utetid i barnehagen gir bedre konsentrasjon på skolen?

Psykologisk institutt ved UIO står bak et forskningsprosjekt som viser en betydelig gevinst av tidlig utelek for barn. Undersøkelsen som startet i 2006 og pågår enda, viser klart at barn med flere timers utelek i barneahgen var mer konsentrerte, mindre hyperaktive, flinkere til å dele og til å være en god venn.