Sunne og aktive Liunger

SAL - Sunne Aktive Liunger er en modell for fysisk aktivitet, gode matvaner og trivsel som innføres i barnehager og skoler i Lier

Målet er at barna i lierbarnehagen har holdninger, kunnskaper og ferdigheter som setter dem i stand til å ta fremtidige gode helsevalg. De er fysisk aktive, har sunne matvaner og bidrar til et samfunn preget av livsmestring og god helse.

I lier er alle barnehagebarna ute hver dag og opplever glenden med årstidene på kroppen. De beveger seg på ulikt underlag, langs gangvei og i ulent terreng i skog og mark. Barnehagene tilrettelegger for ukentlige turdager og planlagt fysisk aktivitet og barna får varierte og lystbetonte fysiske utfordringer tilpasset eget nivå. 

Barna i lierbarnehagen tilegner seg god måltidsrytme og sunne matvaner. Barnehagene følger helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltid og tilrettelegger for et variert og sunt kosthold hver dag. God hygiene, matglede og hyggelige samtaler integreres som en naturlig del av temaet

Hva SAL er og planen de jobber etter kan du lese om HER