Nyhetsarkiv

  • Hvordan være en autoritativ voksen?

    Vi jobber i personalgruppen med hvordan vi som voksne kan være både varme og grensesettende voksne i møte med barna i ulike situasjoner.
    På personalmøte i november 2018 kom vi frem til ulike punkter vi skal ha fokus på i garderobe og måltidsituasjon for å oppnå dette. Kanskje er det noen gode tips til dere foreldre der også?