Vedtekter

Borgestad barnehage er en barnehage drevet som et andelslag hvor foreldrene kjøper en andel og dermed blir medeiere i barnehagen så lenge de har barn i barnehagen. Medlemmene betaler et andelsinnskudd pr. barn ved aksept av tilbud på barnehageplass

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.  Barnehagens gjeldende vedtekter ble sist revidert av andelshaverne selv på årsmøte i mars 2020. 

 

Samvirkevedtekter rev. mars 2020

Barnehagevedtekter rev. mars 2020