MED EPLEHAGER OG BONDEGÅRDER

Nærmiljøet byr på unike opplevelser av innhøsting av epler og bær. Vi møter husdyr ute på jordene, både sauer, kyr og hester. I tillegg er vi glade for å ha Nordal skole som nærmeste nabo. Vi liker å leke på uteområdet deres, og noen ganger blir vi invitert på underholdning i gymsalen deres. Det setter vi stor pris på.

NÆRMILJØ OG SAMFUNN                                     

Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Fagområdet ser utviklingen av forståelse for samfunnet gjennom lokal erfaring som danner grunnlaget for global forståelse. Det innbefatter også medienes og informasjons- og kommunikasjonsteknologiens betydning for barns hverdag.

Metode:

  • turer i nærmiljøet – skogen og skolen
  • hverdagsaktiviteter og dagligliv i barnehagen
  • møtene mellom forskjellige barn og voksne
  • jenter og gutter får like muligheter
  • barn blir kjent med Liersangene
  • brannstasjon for 5-åringene
  • blir invitert på Nordal skole på underholdningsinnslag