Bevegelse og fysisk aktiviet

Gjennom en aktiv og variert hverdag i barnehagen skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.

FYSISK AKTIVITET

Barn er kroppslig aktive og uttrykker seg gjerne gjennom kroppen. De opplever glede og mestring ved å være fysisk aktive lærer verden og seg selv å kjenne gjennom det. Ut fra det skal det legges til rette for at barnet får erfaring med alle grunnleggende bevegelsesmønstre. Fysisk aktivitet er som regel lystbetont og basert på barnas egne valg.

  • Grovmotorisk er bevegelser med de store muskelgruppene, som krabbing, løping, rulling, hopping, hinking, balansering, kast og mottak av ball.
  • Finmotorisk bevegelser er med mindre muskler som klipping, perling, blyantgrep.

Noen ganger er aktiviteten innendørd og noen ganger utendørs, det avhenger litt av barnets alder, vind og vær og selvsagt selve aktiviteten. 

 

 Innhold:       

  • Gymsal og skolegården til Nordal skole
  • Hinderløype inne og ute for å ivareta allsidig bevegelseserfaring
  • Myke klosser, sklier, sykler til innendørs bruk, hoppetau/strikk, bowlingspill etc
  • Skogsturer 
  • Utelek i variert terreng og til ulike årstider gir allsidige erfaringer
  • ”kroppen vår” som tema i samling og aktiviteter
  • Sanseleker
  • SAL medlemskap (Sunne aktive liunger)

RO OG HVILE:

Gjennon en lang dag i barnhagen skjer det mye. Personalet i barnehagen skal ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile.

Mange barn blir veldig slitne men uten at de nødvendigvis kjenner det der og da. Hvile kan både oppleves forskjellig fra person til person samtidig som de faktiske behovene er forskjellige. Noen vil ha behov for å sove litt har andre behov for å hvile eller sitte i ro med en bok, lydbok eller litt musikk. Dette varieer også i forhold til barnas alder, men felles er at alle har behov for en "rolig stund" i løpet av barnehagedagen har alle godt av.