UTELIV OG FYSISK AKTIVITET - SKOGEN BYR PÅ MANGT...

 

SKOGEN BYR PÅ MANGE MULIGHETER

Vi er heldige som har skog på utelekeplassen vår. Her er ulendt skogsterreng som gir mangfoldige opplevelser.

Rett utenfor gjerdet har vi lavvoområdet vårt. Lavvoen har sittebenker til alle med vedovn i midten. Vi har utedo i vedskjulet og grillplass med gapahuk.

Dette området byr på fantastiske friluftslivsopplevelser for de ulike barnegruppene i barnehagen vår.

SATSNINGSOMRÅDENE VÅRE ER FYSISK AKTIVITET OG UTELIV

Vårt satsningsområde er uteliv og fysisk aktivitet. Det har høy prioritet i vår hverdag. Fysisk aktivtet er grunnleggende viktig for barnets utvikling. I tillegg er det uteområdet en unik læringsarena!

Vårt hovedmål er at alle liker å være ute i all slags vær. Det krever gode klær og godt fottøy. Varme barn er fornøyde barn.

 FYSISK AKTIVITET

Barnet er kroppslig aktivt og uttrykker seg gjennom kroppen. Det opplever glede og mestring ved å være fysisk aktivt. Det lærer verden og seg selv å kjenne. Det utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp som er en del av barnets identitetsutvikling. Med god kjennskap og mestring av egen kropp får barnet styrket selvtillitt og selvbilde.

Det legges til rette for at barnet får erfaring med alle grunnleggende bevegelsesmønstre. Grovmotorisk er bevegelser med de store muskelgruppene, som krabbing, løping, rulling, hopping, hinking, balansering, kast og mottak av ball. Finmotorisk bevegelser er med mindre muskler som klipping, perling, blyantgrep.

 MESTRING – BEVEGELSE – UTVIKLING – UTFORDRING - OPPLEVELSE

Metode:        

 • hinderløype inne og ute for å ivareta allsidig bevegelseserfaring
 • bruk av innemiljøet; kjører bil/mc på småbarnsavdeling, sklir og klatrer på lekestativ, dans og bevegelse til musikk
 • turer til skolegården
 • skogsturer i ulendt terreng
 • utelek i variert terreng som gir allsidige erfaringer
 • ake i vår flotte akebakke
 • ”kroppen vår” som tema i samling og aktiviteter
 • sanselek i samlingsstund (lukte, smake, ta på)
 • i samarbeid med fysioterapeuten utarbeides pedagogisk plan for ivareta barnas motorikk

 UTELIV

 Gjennom positive naturopplevelser utvikles kjærlighet til naturen og barnet får et indre ønske om å ta vare på naturen. Slik vil barnet oppnå en begynnende forståelse av bærekraftig utvikling. Fagområdet skal bidra til at barnet får kunnskap og forståelse for våre ulike årstider, dyreliv og planterike.

 Metode:

 • utelek har høy prioritet. Ivaretar barnets fantasi og kreativitet
 • ute i all slags vær; det finns ikke dårlig vær, bare dårlige klær!
 • se,erfare,sanse
 • oppdagelsesturer – hvor veien er målet!
 • tur i nærmiljøet
 • skape og ivareta barnets nysgjerrighet og vitebegjærlighet ved å utforske og eksperimentere
 • skape spenning og undring
 • vi voksne er forbilder for barna og behandler naturen med respekt.
 • aktive og engasjerte voksne som bidrar til trygghet og trivsel i uteleken. Er nysgjerrige og undrer seg sammen med barna
 • mat på tur skaper matglede, samhold og trivsel

 

NATUR – UTFORSKING – MILJØ – OPPLEVELSER - GLEDE