Lier kommune har samordnet opptak

På Lier kommunes hjemmeside kan du les om samordnet opptak;

www.lier.kommune.no/barnehage

Gå inn på https://www.barnehageweb.no/barnehage/servlet/main?kommune=0626

for å søke barnehageplass