Søke barnehageplass

I Lier kommune er det totalt barnehager, hvorav 3 er kommunale og resterende private. Det er et godt samarbeid mellom private barnehager, kommunale barnehager og barnehageadministrasjonen i kommunen. På denne siden vil du finne nyttig informasjon knyttet til dette samarbeidet.

Søke barnehageplass

I Lier kommne er det samordnet opptak og for søknad til barnehageplass. Ønsker du å søke barnehageplass hos oss i Borgestad må du derfor gå inn på kommunens hjemmesider og søke plass derfra (se link i overskriften).