STORSALEN - 27 BARN I ALDEREN 3 - 4 OG 5 ÅR

Vi boltrer oss med god plass i storsalen. Her har v

  • sofa og bokhylle til høytlesning og sofakos
  • lekekroker til lek
  • hyller med tilgjengelig leker, spill, puslespill
  • hyller med tilgjengelig plastelina, tegnesaker, perler
  • krok med forskjellig konstruksjonsmateriell

Fokusområder

  • etablere god dagsrytme med lek, voksenstyrte aktiviteter og faste rutiner
  • sosial kompetanse og lek
  • språk

Lek er læring
Leken har stor plass hos oss! Vi har som mål å ivareta barnets iboende nysgjerrighet og lyst til å lære! Læring preges av kvaliteten i samspillet med barn og den voksne. Personalet har et aktivt forhold til barns læringsprosesser. Noen barn utforsker, eksperimenterer, søker utfordringer og spør personalet. Andre oppsøker sjeldnere nye situasjoner og kommuniserer i mindre grad sine interesser. Vi vekker barns interesser, Vi er opppfinnsomme, deler vår kunnskap og fantasi. Vi undersøker og stiller spørsmål sammen med barna. Kanskje vi finner svar eller vi velger å undre oss....