Borgestad barnehage ett godt sted å være, lære leke og leve !

En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en slags fremtidsdrøm -en drøm å strekke seg etter! Visjonen er laget med utgangspunkt i logoen vår og med regnbuen som en fremtidsdrøm der ute og larven som hele tiden er i utvikling og som krabber seg vei fremover under regnbuen.

Personalet har med seg visjonen inn i hverdagen med barna og jobber oss frem mot gullkisten i enden av regnbuen. Hver enkelt ”larve” utvikles til unike, vakre og fargerike sommerfugler som er klar for å reise ut i den store verden.

 

På reisen skal hver enkelt finne sin gullkiste, en gullkiste som etter hvert fylles med egne evner og forutsetninger som gjør oss til den beste utgaven av oss selv. Vår viktigste oppgave i barnehagen er å finne nøklene til kista og hjelpe barna å låse opp de ulike rommene, slik at det kan få tatt alle sine evner i bruk.

Vår oppgave er ikke å fylle kista, men å åpne den og være åpen for det vi måtte finne der.

 

For å oppnå dette må det være et godt  samspill mellom oss . Et samspill preget av gjensidig forståelse, åpenhet og anerkjennelse. Det vil skape gjensidig tillitt og respekt. 

 Nøkkel, Hjerte, Daisy, Kjærlighet, Tre, Valentinsdag

Jf. barnehagelovens § 3 står skal barn i barnehage har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modning.”

FNs barnekonvensjon vektlegger at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrørende det, og barns meninger skal tillegges vekt. Hvor omfattende medvirkningen vil være og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå.

I vår barnehage skal barnet oppleve medvirkning ved måten personalet er på. Personalet ser og møter hvert barn som et selvstendig individ, som har sin måte å uttrykke seg på. Personalet er lyttende! De lytter, tolker og samtaler med barnet. Det er ikke alltid barnets ønske kan oppfylles men det er viktig at personalet er anerkjennende overfor barnet.