BJØRNEGRUPPA - 8 2-ÅRINGER

Vi holder til "Lillesalen". Her har vi

  • sofa og bokhylle til høytlesning og sofakos
  • lekekrok til rollelek med selvlaget lekehus (bygd av melkekartonger)
  • krok til briotog, duplo og bilkjøring
  • hyller med tilgjegelig leker som puslespill, tegnesaker, platelina

 Fokusområder:

  • etablere god dagsrytme med lek, voksenstyrte aktiviteter og faste rutiner
  • god tid til lek
  • sosial kompetanse
  • språk

Leken har god plass hos oss. Barna trenger tid og rom for at leken skal utvikle seg. Leken er indre motivert og lystbetont. Det er barn som definerer hva som for dem er lek. Impulser til leken kan de få gjennom daglige gjøremål og opplevelser i hverdagen. Deltakelse i praktiske gjøremål, turer, impulser fra eventyr og annet litteratur kan gi næring til leken.

Siden leken er indre motivert og oppleves lystbetont for barn i førskolealder blir det viktig å ta utgangspunkt i leken for å oppnå læring. Derfor er leken og de andre hverdagssituasjonene like viktige læringsarenaer som de organiserte voksenstyrte aktivitetene. Vi tilstreber å legge til rette for en god blanding av tilrettelagte aktiviteter, lek og aktiviteter barna kan velge selv.