Årets styremedlemmer

Styret 2017/2018 består av Styreleder: Mona Kristin Grønstad Styrerepresentant: Kate Kristine Gajic Styrerepresentant: Niels Gaute Voll Styrerepresentant: Kjetil Thorkildsen

 

Borgestad barnehage er foreldreeid barnehage. Foreldrene (foreldrerådet) har årsmøtet.

De er barnehagens øverste myndighet og vedtar barnehagens vedtekter. Egen valgkomitèinnstiller styrets sammensetning til årsmøtet. Styret har det juridiske og økonomiske ansvaret for barnehagen. Styrets leder er daglig leders overordnede.