Årets styremedlemmer

Styret 2019/2020 består av Styreleder: Anders Dahlgren Styrerepresentant: Mona Haagensen Styrerepresentant: Vidar Stokkenes

 

Borgestad barnehage er foreldreeid barnehage. Foreldrene (foreldrerådet) har årsmøtet.

De er barnehagens øverste myndighet og vedtar barnehagens vedtekter. Egen valgkomitèinnstiller styrets sammensetning til årsmøtet. Styret har det juridiske og økonomiske ansvaret for barnehagen. Styrets leder er daglig leders overordnede.