Foreldrebetaling og moderasjonsordninger

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private og grensen blir fastsatt av Stortinget. Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. Med utgangspunkt i maksprisen er det søskenmoderasjon dersom man har mer enn 1 barn i barnehagen samt moderasjonsordninger ved lav inntekt.

Søskenmoderasjon:

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

 

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2019 har alle 2-,  3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.  Gratis kjernetid gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år.

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

 

Søknad om redusert betaling gjøres via hjemmesiden til Lier kommune