Inkluderende barnehagemiljø

Barnehagen medvirker til at barn utvikler sosial tilhørighet, slik at de kan mestre ulike roller i sine liv. Sosial kompetanse er en forutsetning og er helt sentralt for at enkeltbarn lykkes og trives, for at de blir verdsatt som venn og likeverdig deltaker i lek og samspill.

I Borgestad jobber vi aktivt med "Være sammen satsingen" utarbeidet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning i Stavanger.  Være sammen innbefatter både kompetanseheving for de ansatte og et pedagogisk opplegg for barna.

 

Personalet:

I "være sammen" er et av grunnprinsippene den autorative voksenstilen. Autorative voksne er varme og grensesettende voksne, som hele tiden balansere varme, innlevelse og engasjement i barnet med de krav og forventninger som vi også må stille. Prinsippen om den autorative voksne skal ut fra dette prege barnehagens pedagogiske plattform. 

 

 

 

Barna:

I forhold til barna danner REGNBUELØVEN og LØVELOVEN grunnlaget for et pedagogsik opplegg med bildebøker, historier, rollespill og dramatisering. Dette åpner gjerne tanker og samtaler om følelser og medfølelse i forhold til situasjoner vi møter i barnehagehverdagen og de ulike handlingsalternativene vi da har.