Informasjon om økning av maksprisen.

Regjeringen har igjen foreslått å øke maksprisen for oppholdsbetaling i barnehagen. Dette vil eventuelt bli vedtatt i desember 2017, og skal gjelde fra januar 2018. Borgestad barnehage vil følge forslaget dersom det får støtte i Stortinget. Maksprisen for en heltidsplass blir da 2910 kr per måned.

Slik som det er nå er dette bare et forslag (og kan dermed endres) før det kan vedtas i begynnelsen av desember. 

For dere som ønsker kan dere lese mer om maksprisen her:

https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/Statsbudsjettet-fra-A-til-A/Barnehage--foreldrebetaling/#artikkel

Med vennlig hilsen 

Cathrine Frøiland,

daglig leder i Borgestad barnehage.