NESTE PLANDAG BLIR 24. NOVEMBER

Iløpet av barnehageåret er det 5 planleggingsdager. For 2017/18 : 17. 0G 18. august og 24. novmeber 2 plandager fra januar -juni 2018 er ennå ikke satt