93,3 SVARPROSENT PÅ BRUKERUNDERSØKELSEN!!!!

Tusen tusen takk for at så mange tok seg tid til å svare på brukerundersøkelsen:) Denne "behandles" av samarbeidsutvalget og personalet til høsten. Foreslåtte tiltak i handlingsplan tas med til drøfting med foreldre på foreldremøte i september.