TELEFONNUMMER TIL BARNEHAGENS MOBILTELEFONER

Barnehagens telefonnummer er fremdeles: 32 85 00 15 med linjer til alle mobiltelefonene. Mange velger å sende sms med beskjed ved fravær o.a. små korte beskjeder. Du må gjerne lagre gruppas mobilnummer, se under (trykk p å oversikten for mer informasjon)

Alle gruppene har egen mobiltelefon. Det er for å bedre telekommunikasjon internt på huset, men også for å gjøre kommunikasjon med dere foreldre lettere. I tillegg til at dere kan ringe direkte til avdelingen, kan dere sende små praktiske beskjeder pr sms, bl.a. melde fravær.

Personalet vil også kunne sende små praktiske beskjeder pr sms til dere, i tillegg som de vil kunne ringe dere som før.

Mobilnummer:

  • Kontor/Nina PN  97 96 01 77
  • Lykkeliten         48 21 74 52
  • Bjørner             48 21 39 98
  • Storsal              48 20 99 26
  • Utegruppa         91 84 43 36

Vennlig hilsen
Nina