ØKT OPPHOLDBETALING GJELDENDE FRA 1.JANUAR 2016

Foreldrebetalingen øker til 2.730 kroner i måneden fra 1. august 2016, vedtatt av Stortinget i statsbudsjettet for 2016.