ANSVARSAVKLARING RUNDT PRAKTISKE TING

Dette dokumentet er ment til informasjon, men også til tydeliggjøring av hvem av oss som er ansvarlig for hva. Foreldre og personalet har som felles mål å samarbeide best mulig for barnet. Her nevnes "alle småting" som har stor betydning for barnets hverdag. Om dette er klart for alle, kan vi heller fokusere på alt det andre dagene byr på....