Planleggingsdager høst 2019

Planleggingsdager for Borgestad barnehage høst 2019

Planleggingsdager for høsten er satt til 26 og 27.august + 20.september. 

Barnehagen er da stengt.