Planleggingsdager vår 2019

Planleggingsdager for vårhalvåret 2019 er lagt til 31.mai og 7.juni. Barnehagen er da stengt.