Nyhetsarkiv

 • Redusert oppholdsbetaling

 • Planleggingsdager

  18.mai og 8.juni er Borgestad barnehage stengt grunnet plandager.

  Til høsten har barnehagen lagt plandager til 23. og 24. august, og vil derfor være stengt disse dagene også.

  Vi skal også ha en plandag 12. november som er felles for hele Lier. Noter dere datoen!

 • Sommerstengt

 • Informasjon om økning av maksprisen.

 • KOMITÈR TIL JULETREFEST OG SOMMERFEST

  Samarbeidsutvalget har ansvaret for å arrangere juletrefest og sommerfest. Se vedlagt oversikt om deres familie er oppsatt i komitè - (trykk på overskrift for å komme til vedlagt dokument) Alle familiene vil få invitasjon til arrangement via FB

 • INFORMASJON OM Å SØKE OM DELVIS FRIPLASS

  Se informasjon om moderasjoner for familier med lav inntekt her

 • NESTE PLANDAG BLIR 24. NOVEMBER

  Iløpet av barnehageåret er det 5 planleggingsdager.
  For 2017/18 : 17. 0G 18. august og 24. novmeber
  2 plandager fra januar -juni 2018 er ennå ikke satt

 • SOMMERFEST 20.JUNI KL 16

  Søsken, foreldre og besteforeldre er hjertelig velkomne til årets sommerfest 20. juni.
  Vi starter med underholdning inne i storsalen kl 16, etter det blir det pic-nic ute på lekeplassen.
  Det er alltid hyggelig med felles dessertbord, fint om flere kan ta med frukt, bær, is, kake o.a.
  Egen invitasjon kommer:)

 • SOMMERSTENGT BARNEHAGE I UKE 29 OG 30

  Da er det klart at barnehagen stenger i de to siste juliukene denne sommeren. Viser til sak på årsmøtet om anmodning om å få til dette i år. Vi takker for velvillighet og raushet i deres ferieplanlegging! Vi håper årets løsning vil gagne både barn, foreldre og personell, og vi ser frem til hyggelige sommeruker før og etter Borgestads "fellesferie"

 • NYANSATT PEDAGOG FRA 1.8.17

  Vi kan ønske Sylvi Jessen velkommen til oss i august:) Hun er ansatt i 100% stilling som pedagogisk leder gjeldende fra august 2017

 • REGJERINGENS FORESLAG GA ØKNING I OPPHOLDSBETALING FRA 1.1.17

  I desember ble det fattet vedtak i Stortinget om økt oppholdsbetaling i barnehagene, kr 2730.

 • INFORMASJON OM SUNNE AKTIVE LIUNGER

 • TELEFONNUMMER TIL BARNEHAGENS MOBILTELEFONER

  Barnehagens telefonnummer er fremdeles: 32 85 00 15 med linjer til alle mobiltelefonene.
  Mange velger å sende sms med beskjed ved fravær o.a. små korte beskjeder.
  Du må gjerne lagre gruppas mobilnummer, se under (trykk p å oversikten for mer informasjon)

 • ØKT OPPHOLDBETALING GJELDENDE FRA 1.JANUAR 2016

  Foreldrebetalingen øker til 2.730 kroner i måneden fra 1. august 2016, vedtatt av Stortinget i statsbudsjettet for 2016.

 • ANSVARSAVKLARING RUNDT PRAKTISKE TING

  Dette dokumentet er ment til informasjon, men også til tydeliggjøring av hvem av oss som er ansvarlig for hva. Foreldre og personalet har som felles mål å samarbeide best mulig for barnet. Her nevnes "alle småting" som har stor betydning for barnets hverdag. Om dette er klart for alle, kan vi heller fokusere på alt det andre dagene byr på....

 • BARN PÅ PARKERINGSPLASS UTEN VOKSEN

  Se mer informasjon her: