Ansatte

BJØRNER

Britt Pettersen

Stilling: Assistent

Nina Rasmussen

Stilling: Assistent

Tone Beate Finsrud

Stilling: Pedagogisk leder
482 13 998
tonebeate@borgestad-barnehage.no

LYKKELITEN

Kristin Skagen

Stilling: Assistent

Hadia Kahlid

Stilling: Assistent

Camilla Floen

Stilling: Pedagogisk leder
482 17 452
camilla@borgestad-barnehage.no

STORSAL GRUPPE 1

Anita Ask

Stilling: Assistent

Kjell Vidar Opseth

Stilling: Pedagogisk leder
kjellvidar@borgestad-barnehage.no

STORSAL GRUPPE 2

Ankica Løining

Stilling: Assistent

Monika K. Talar

Stilling: Assistent

Sofia Maria Ingalill Tingvoll

Stilling: Pedagogisk leder
482 09 926
sofia@borgestad-barnehage.no

Andre ansatte

Cathrine Frøiland

Stilling: Styrer
917 26 002
cathrine@borgestad-barnehage.no

Borghild Engen

Stilling: Renholder

Amir Mezori

Stilling: Renholder

Oddvar Arntsen

Stilling: Vaktmester