Nyheter

 • DATO FOR HØSTDUGNADEN LØRDAG 9.9.17

  Vennligst sett av datoen, - det forventes at hver familie stiller med en representant:) Nærmere informasjon kommer

  20.06.2017 08:14
 • 93,3 SVARPROSENT PÅ BRUKERUNDERSØKELSEN!!!!

  Tusen tusen takk for at så mange tok seg tid til å svare på brukerundersøkelsen:) Denne "behandles" av samarbeidsutvalget og personalet til høsten. Foreslåtte tiltak i handlingsplan tas med til drøfting med foreldre på foreldremøte i september.

  20.06.2017 00:00
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...