Nyheter

  • Redusert oppholdsbetaling

    01.07.2018 22:45
  • Planleggingsdager

    18.mai og 8.juni er Borgestad barnehage stengt grunnet plandager. Til høsten har barnehagen lagt plandager til 23. og 24. august, og vil derfor være stengt disse dagene også. Vi skal også ha en plandag i november som er felles for hele Lier. Denne datoen kommer jeg tilbake til.

    17.04.2018 09:01
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Vår visjon er - "Vi går for gull!"

Visjonen er laget utfra logoen vår, med larven under regnbuen. Les hele historien her...